Satu Kiiskinen, TietoEVRY
Yritystarina

TietoEVRY, Nokia ja Wärtsilä lisäävät TKI-menojaan yli 350 miljoonalla Business Finlandin hankkeessa – TietoEVRYn digipanostuksilla kasvua teknologiavientiin

Business Finland on myöntänyt TietoEVRYn, Nokian ja Wärtsilän veturiyrityshankkeille yhteensä 60 miljoonaa euroa. Yhtiöt ovat sitoutuneet lisäämään hankkeissa omaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 350 miljoonalla eurolla. TietoEVRYn digihanke ennakoi kasvua Suomen teknologiavientiin ja hankkeen ekosysteemissä uutta työtä sadoille teknologia-, toimiala- ja palvelumuotoiluosaajille, kertoo Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen.

Veturiyrityshankekilpailun voittaneet Nokia, Wärtsilä ja TietoEVRY aikovat investoida Suomeen tulevaisuuden kestävän kehityksen ratkaisujen kehittämisessä. Hankkeiden tavoitteina ovat nollapäästöinen meriliikenne, energiatehokkaat tietoverkot sekä merkittävät strategiset muutokset ohjelmistotuotannossa. Samalla synnytetään satoja, jopa tuhansia uusia työpaikkoja.

Business Finlandin veturiyrityshankkeen tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten TKI-panostuksia Suomeen. TKI-menot ovat olleet 2,5 prosentin luokkaa, vaikka laajasti hyväksytty tavoite on hallitusohjelman mukainen 4 prosenttia bruttokansantuotteesta.

”Business Finland vaikuttaa tämän tavoitteen onnistumiseen haastamalla veturiyritykset lisäämään TKI-toimintaa Suomessa. Siihen päästään oikeanlaisilla kannusteilla. Veturiyritysten kilpailulla sekä veturiyritykset että ympärille syntyvät ekosysteemit lisäävät TKI-panostuksiaan merkittävästi”, kertoo pääjohtaja Nina Kopola Business Finlandin tiedotteessa.

Veturiyritykset sitoutuneet investoimaan miljardeilla euroilla Suomeen
  • Business Finland (BF) käynnisti vuoden 2020 alussa veturiyritysten haastekilpailun. Ideana on, että kansainvälisesti toimivien yritysverkostojen vetureiden on ratkaistava merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvatettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen.
  • Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-työpaikkojen määrää yhteensä sadoilla sekä TKI-investointejaan yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla.
  • Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien lisäinvestointeihin Suomeen, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin.
  • Business Finland ei maksa veturille luvattua rahoitusta, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu.
  • Nyt valittujen yritysten lisäksi vuoden 2022 alkupuolella on tavoitteena julkistaa vielä kolme uutta veturiyritystä.
  • Tähän mennessä voittajiksi on valittu yhdeksän yrityksen kymmenen hanketta: Nokian, Wärtsilän, TietoEVRYn, ABB:n, Koneen, Sandvikin, Fortumin, Metsä Groupin ja Nesteen TKI-hankkeet.
  • Kaikki veturiyrityshankkeet tähtäävät TKI-toiminnan kasvuun ja ne ratkaisevat merkittäviä tulevaisuuden haasteita.
  • Veturiyritysten rahoitus on pääosin EU:n elvytysrahoitusta (RRF, Recovery and Resilience Facility), jota myönnetään Business Finlandin kautta.
  • Business Finland suunnittelee rahoittavansa lisäksi kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla.

Yhteensä 57 Teknologiateollisuus ry:n hallituksen ja yrittäjävaliokunnan sekä Metallinjalostajat ry:n jäsenyritystä sitoutui viime viikolla lisäämään omia TKI- panostuksiaan Suomessa, jos hallitus toteuttaa parlamentaarisen työryhmän ehdotukset viemällä eduskuntaan T&K-rahoituslain sekä laajaa T&K-lisäverovähennystä koskevan lain ja jos lait toteutuvat jo tällä hallituskaudella.

TietoEVRY: Suomi luotettavien digipalveluiden mallimaaksi

TietoEVRYn osuus Business Finlandin veturirahoituksesta on 20 miljoonaa euroa. Viisi vuotta kestävällä tutkimus- ja kehityshankkeella rakennetaan luottamukseen perustuvia digipalveluita.  Ideana on nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa, kehittää Suomen teknologiaosaamista ja mahdollistaa suomalaisille teknologiayrityksille reitti globaaliin liiketoimintaan. Samalla kasvatetaan Suomen teknologiavientiä.

”Tutkimus- ja kehityshankkeemme myötä Suomi voi toimia kansainvälisesti esimerkkinä turvallisten, helppokäyttöisten ja luotettavien digitaalisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Luottamukseen perustuvat digipalvelut tarkoittavat esimerkiksi finanssisektorin, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan sekä energia-alan palveluita, joissa teknologiaratkaisujen sekä datan jakamisen osalta luottamus on kriittisessä roolissa”, kertoo TietoEVRYn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen

Esimerkeiksi hän nostaa reaaliaikaiseen dataan pohjautuvat koneoppivat ratkaisut, digitaaliseen identiteettiin liittyvät palvelut, jaetun datan tietoturvaan liittyvät mallit ja teknologiat sekä turvallinen vahvistetun datan verkko.

Satu Kiiskinen, TietoEVRY

Suomesta mallimaa. ”Tutkimus- ja kehityshankkeemme myötä Suomi voi toimia kansainvälisesti esimerkkinä turvallisten, helppokäyttöisten ja luotettavien digitaalisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana", Satu Kiiskinen kertoo.

Veturihankkeissa tehdään kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä toimialan muiden yritysten sekä tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen kanssa. TietoEVRYlle mahdollisia kumppaneita voivat Kiiskisen mukaan olla laajasti erilaiset toimijat, esimerkiksi kotimaiset ja kansainväliset yritykset sekä startupit, julkishallinto, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

”Näiden lisäksi meillä on jo tietenkin olemassa olevia verkostoja, ekosysteemeitä ja klustereita eri toimialojen ympärillä. Meille on tärkeää vahvistaa rooliamme aktiivisena suomalaisena ekosysteemitoimijana siten, että voimme hyödyntää globaaleja kyvykkyyksiämme sekä kansainvälistä verkostoamme”, hän kuvailee.

Erilaista osaamista tullaan tarvitsemaan laajasti

Veturihankkeiden ekoksysteemeihin on tarkoitus synnyttää uutta tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja mukana olevat useat eri toimijat voivat investoida uusien palveluiden kehittämiseen teknologia-alalla sekä valituilla toimialoilla.

”Uuden liiketoiminnan kehittymisen ja syntymisen myötä tullaan tarvitsemaan hyvin laajasti erilaista teknologia-, toimiala- ja palvelumuotoiluosaamista myös tulevaisuudessa – esimerkiksi liiketoimintakehittäjiä, liiketoiminta-arkkitehteja, data-alustaosaajia, data scientisteja, tietoturvaosaajia sekä liiketoiminta- ja teknologia-analysteja”, Kiiskinen luettelee. 

”Uuden liiketoiminnan kehittymisen ja syntymisen myötä tullaan tarvitsemaan hyvin laajasti erilaista teknologia-, toimiala- ja palvelumuotoiluosaamista myös tulevaisuudessa."

Hän riemuitsee koko TietoEVRYn olevan erittäin innostunut mahdollisuudesta lähteä vetämään veturityrityshanketta.

”Me pääsemme nyt toimimaan veturin roolissa, yhteistyössä ekosysteemiyritysten kanssa ja samalla voimme rakentaa kumppanuuksien avulla koko digiyhteiskuntaa. TietoEVRYn virtuaalinen ydintiimi jatkaa veturihankkeen valmistelua ja lähtee aktivoimaan nykyisiä verkostojamme kehityshankkeisiin sekä viemään veturihankesuunnitelmaa eteenpäin. Laajennamme omaa ekosysteemiämme ja innovoimme yhteisiä hankkeita, joiden edistymistä seurataan Business Finlandin kanssa tiiviissä yhteistyössä”, Kiiskinen suunnittelee.

Tukea huippututkimukselle sekä miljardiluokan liiketoimintaa

Teknologiateollisuus ry kannattaa uusien veturiyrityskilpailujen käynnistämistä. Suuret yritykset työllistävät paljon ihmisiä ja tekevät ekosysteemeissä ison mittaluokan innovaatiotoimintaa. Tällöin rahoitusta saavan veturiyrityksen hankintojen, ostojen ja yhteistoiminnan välityksellä saatu rahoitus ja uusi osaaminen valuu myös maakunnissa paikallisille pk-yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

Matti Mannonen, Teknologiateollisuus

Digivihreä Suomi. "Veturiyrityshankkeet tukevat Suomen edelläkävijyyttä digivihreässä siirtymässä", Matti Mannonen sanoo. 

”Kaikki nämä hankkeet tukevat Suomen edelläkävijyyttä digivihreässä siirtymässä. Yritysten TKI-panostukset ovat moninkertaiset julkiseen tukeen verrattuna, ja tästä syntyy aidosti miljardiluokan liiketoimintaa nopeasti kasvaville globaaleille digivihreille markkinoille”, sanoo johtaja Matti Mannonen Teknologiateollisuudesta.

”Veturihankkeet vahvistavat myös Suomen tutkimuskenttää, ne tukevat yritysten ja yliopistojen yhteistyötä ja yritysten näkökulmasta relevanttia huippututkimusta. Tarvitsemme nopeasti lisää maailmanluokan huippuosaajia sekä yliopistoihin että yrityksiin, ja tämän kehityksen mahdollistamiseksi on taattava sujuvaa maahanmuuttoa”, hän muistuttaa.

Teksti: Marjo Ollikainen

Kuvat: Liisa Takala

Lisää aiheesta:

Business Finland: Nokia, Wärtsilä ja TietoEVRY – Uudet veturiyritykset valittu

Tiedote: Teknologiateollisuuden 57 jäsenyritystä sitoutuu TKI-lisäyksiin hallituksen päätösten mukaisesti

Miljardien eurojen vientihanke poiki Nokialle Business Finlandin avustuksen – Lupaa tuoda Suomeen investointeja ja uutta työtä

Ilmastoystävällisempää kaivostoimintaa verkostojen yhteistyöllä – Sandvik aikoo säilyttää paikkansa edelläkävijänä

”Uusi rekrytointiennätys Suomessa syntyy tänä vuonna” – TietoEVRY kaipaa nyt eniten osaajia digitaaliseen kehittämiseen ja konsultointiin

Miksi yrityksiä pitäisi koko ajan tukea niin massiivisesti, Heikki Kuutti Uusitalo?

 

Artikkeli on mukana tammikuun uutiskirjeessä.