Satama
Tiedote

Teknologiateollisuuden 57 jäsenyritystä sitoutuu TKI-lisäyksiin hallituksen päätösten mukaisesti

Yhteensä 57 Teknologiateollisuus ry:n hallituksen ja yrittäjävaliokunnan sekä Metallinjalostajat ry:n jäsenyritystä sitoutuu lisäämään omia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksiaan (TKI) Suomessa, kun hallitus toteuttaa parlamentaarisen työryhmän ehdotukset viemällä eduskuntaan T&K-rahoituslain sekä laajaa T&K-lisäverovähennystä koskevan lain. Lait tulee saada hyväksyttyä kuluvalla hallituskaudella.

Yritykset ovat allekirjoittaneet sitoumuksen, jonka mukaisesti ne lupaavat nostaa omia TKI-panostuksiaan siten, että tavoite neljän prosentin T&K-intensiteetistä saavutetaan vuoteen 2030 mennessä, jos sitoumuksessa kuvatut edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoittaisi teknologiateollisuuden yritysten osalta keskimäärin 200 miljoonan euron vuosittaista lisäystä TKI-investointeihin joka vuosi vuoteen 2030 asti, jos kaikki toimialan yritykset lähtevät mukaan.

– Yritysten sitoumus toisi kaikkiaan 10,5 miljardin euron ja noin 74 000 työvuoden lisäpanostukset TKI-toimintaan alle kymmenen vuoden aikana, jos kaikki toimialan yritykset lähtevät mukaan. Suomen hyvinvointi perustuu yritysten kykyyn luoda kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja vientimarkkinoille sekä uutta työtä. Menestyksen peruskivi on maailmanluokan tutkimus- ja innovaatiotoiminta, sanoo Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

Julkisen sektorin lisärahoitus on alkuvuosina hankittava ensisijaisesti budjetin sisäisin säästöin ja valtion omaisuutta myymällä, velanottoa välttäen. Kokonaisuutena julkinen rahoitus maksaa VM:n arvion mukaan itsensä takaisin muun muassa nopeamman kasvun ja korkeamman lisäarvon tuotannon kautta.

TKI-toiminnalla ratkaistaan muun muassa ilmasto-ongelmia, hyödynnetään digitalisaatiota ja edistetään kiertotaloutta. Julkisen sektorin lisärahoitus on suunnattava kilpailullisesti huippututkimukseen ja innovaatiotoimintaan, jota tehdään yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kumppanuuksissa. Suomen menestykselle on lisäksi elintärkeää, että myös pk- ja midcap-yritysten tutkimus- ja innovaatiopanostukset kasvavat.

– Tätä kehitystä vauhdittamaan tarvitsemme työryhmän esittämän laajennetun T&K-verovähennyksen, joka on yksinkertainen ja selkeä kannustin yksittäisille yrityksille kasvattaa innovaatiotoimintaansa. Odotamme hallitukselta nopeaa toimintaa lainvalmistelun käynnistämiseksi, Miettinen toteaa.

Sitoumuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset:

Sitoumus: Parlamentaarisen TKI-työryhmän esitys tutkimus- ja kehitysrahoituksen nostamiseksi

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 0400 633 751

Johtaja Matti Mannonen (Uudistuva teollisuus), puh. 040 544 7047

Viestintäjohtaja Anna Ranki, puh. 050 383 8797 (Marjo Miettisen haastattelupyynnöt)

Lisää aiheesta:

Jaakko Hirvola: Osaava ja uutta luova Suomi edellyttää päätöksiä tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta 

Miksi yrityksiä pitäisi koko ajan tukea niin massiivisesti, Heikki Kuutti Uusitalo?

 

Teksti on mukana joulukuun uutiskirjeessä.