Jussi Mäkinen

Eurooppaa on kehitettävä yhteisiä vahvuuksia hyödyntäen

20.11.2023 klo 14.24 |
Jussi Mäkinen

Teknologiateollisuus juhli marraskuun puolivälissä 120-vuotista taivaltaan, teemana tervetuloa tulevaisuus. Teemana olivat jäsenyritysten ratkaisut ja vahvuudet sekä rohkeat panostukset tulevaan. Uskomme, että vahvuuksia hyödyntämällä ja tulevaisuuteen investoimalla olemme rakentamassa parempaa tulevaisuutta.

Haluamme tarjota samaa reseptiä Euroopalle.

Kesäkuun EU-vaaleihin valmistaudutaan poikkeuksellisista lähtökohdista. Eurooppa pyrkii vahvistamaan turvallisuuspoliittista ulottuvuuttaan vauhdittamalla laajentumistaan itään. Kiristyvä geopoliittinen tilanne pakottaa unionin tarkastelemaan riippuvuuksiaan. Samalla on jo nähtävissä mittakaavaltaan ennennäkemättömät talkoot mukautumisessa nyt hyväksyttyyn sääntelyyn. Useissa puheenvuoroissa korostuu – onneksi – yritysten kilpailukyky.

Mitkä ovat ehdotuksemme Euroopan tulevaisuudelle? Edessä ovat vaikeat keskustelut Euroopan laajentumisesta, toiminnasta ja rahoituksesta. Niitä ennen on laitettava perustukset kuntoon.

Euroopan suurin vahvuus on 450 miljoonan ihmisen sisämarkkina. Eurooppa selvisi koronasta yhteisen tukiohjelman avulla, mutta samalla on hyväksytty yli 700 miljardin euron valtiontuet. Kerran pullosta päästettyä henkeä on vaikea saada sinne takaisin.

Ehdotamme Euroopalle ripeällä aikataululla tehtävää sitovaa suunnitelmaa takaisin sisämarkkinasääntöihin. Siirtymäajan ratkaisuna komission tulisi kerätä ja jakaa dataa kaikista tukiin perustuvista hankkeista, jotta ne toteutetaan Euroopan parhailla ratkaisuilla. Sisämarkkinaa voidaan vahvistaa viemällä Suomesta verotuksen digitalisaatio ja rakenteiselle datalle perustuva taloushallinto eli reaaliaikatalous.

Eurooppa on toiminut suunnannäyttäjänä kestävässä ja vastuullisessa taloudessa. Tämä luo pohjaa vihreälle kasvulle, johon Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä on laajasti tartuttu. Vihreässä siirtymässä paino on nyt yrityksissä. Vihreää ja kestävää siirtymää tehdään investoinneilla, innovaatioilla ja toimintatapoja kehittämällä. Tämä edellyttää vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä.

"Vihreää ja kestävää siirtymää tehdään investoinneilla, innovaatioilla ja toimintatapoja kehittämällä. Tämä edellyttää vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä."

Kilpailukyky rakennetaan rohkeilla investoinneilla tulevaisuuteen. Koko Euroopan rahoituskehys tulisikin arvioida uudistamisen ja vaikuttavuuden mittareilla. Euroopan on investoitava rohkeasti uudistumisen avainteknologioiden tutkimukseen ja käyttöönottoon. Osaamisesta tulee tehdä yksi sisämarkkinan vapauksista. Ensimmäinen käytännön askel voisi löytyä Suomen Fitech-mallista, jossa tekniikan alan oppilaitosten kurssit jaetaan vastavuoroisesti. Samoin osaamisdatan tulee liikkua yhteentoimivin käytännöin Euroopassa.

Turvallisuus ja varautuminen ovat teemoja, joissa Euroopan taso on toiminnalle oikea. Kestävä tapa toimia on pyrkiä lyhentämään viivettä tutkimuksesta kaupallisesti hyödynnettäviin ratkaisuihin, vähentää riippuvuutta muista kehittämällä korvaavia raaka-aineita ja kiertotaloutta sekä solmimalla kauppasopimuksia samanmielisten valtioiden kanssa.       

Eurooppaa on kutsuttu sääntelyn supervallaksi. Valitettavasti superlatiivi on luonnehdinta määrästä, ei laadusta. Kun tavoitteena on Euroopan kilpailukyky, avainsanat sääntelyn kehittämisessä ovat vähemmän, enemmän harmonisoivaa, huomattavasti nykyistä paremmin tutkittua ja testattua sekä huolellisesti ja yhtenäisesti valmisteltua.

Onko Euroopalla väliä?

Teknologiateollisuus on vientiala: 80–90 prosenttia jäsentemme tuotannosta menee vientiin. Tuosta viennistä noin 55 prosenttia suuntautuu Euroopan sisämarkkinalle. Euroopalla on väliä: suomalaisten työpaikoille, suomalaisten hyvinvoinnille. Onneksi meillä on ratkaisuja Euroopalle.

Lisätiedot:

Johtaja Jussi Mäkinen (EU-regulaatio), puh: 040 900 3066, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi, X: @Jussi_M

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden viestit EU-vaaleihin 2024