Tulevaisuuden bisnes edellyttää kestävää arvonluontia – kiertotalouden pelikirja tarjoaa yrityksille työkaluja

Tulevaisuuden bisnes edellyttää kestävää arvonluontia – kiertotalouden pelikirja tarjoaa yrityksille työkaluja

21.11.2018 klo 17.00 |
Laura Juvonen

Tulevaisuuden menestyksekäs bisnes perustuu kestävään arvonluontiin. Kiertotalous on paitsi välttämätöntä maapallon kestokyvyn näkökulmasta, myös kasvava liiketoimintamahdollisuus. Haluamme olla yritysten mukana tässä muutoksessa.

Kestävä arvonluonti on yksi Teknologiateollisuuden uuden strategian kantavista teemoista. Tulevaisuuden menestyksekäs liiketoiminta edellyttää tätä. Haluamme auttaa yrityksiä löytämään keinoja kestävään arvonluontiin, tähän kytkeytyvät niin energia- ja ilmastoasiat kuin kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistäminen. Kiertotalous on tuotava liiketoiminnan ytimeen, liiketoimintamalleihin, jotta sen hyödyistä saadaan kaikki irti.

Ilmastonmuutos ja kasvava pula resursseista muuttavat globaaleja kilpailuasetelmia nopeasti, esimerkiksi pääomia ohjailemalla. Yksi maailman suurimmista varainhoitajista, BlackRock, lähetti tänä vuonna todella voimakkaan viestin yrityksille: yrityksellä tulee olla tulevaisuuteen tähtäävä strategia, joka kuvaa miten yritys pitkäjänteisesti tuottaa kestävää arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle, muuten yritys ei ole hyvä sijoituskohde.

Suomalaiset yritykset ovat hyvissä asemissa: meillä on teknologista osaamista ja pitkälle kehitettyjä energian- ja materiaaliensäästöratkaisuja. Kiertotalouden mukaisten bisnesmallien ytimessä on arvon tuottaminen asiakkaalle, mahdollisimman fiksusti, mikä useimmiten tarkoittaa, että digitaaliset ratkaisut ovat merkittävässä roolissa. Esimerkiksi 3D-tulostus tulee muuttamaan todella merkittävästi valmistusta ja bisneksen dynamiikkaa globaalisti. Pelin voittavat ne, joilla on nyt halua ja kykyä lähteä panostamaan muutokseen.

Nyt tarvitaan tekoja – ja yritykset tarvitsevat tekojensa tueksi työkaluja ja esimerkkejä.

Ei ole lainkaan yksinkertaista lähteä muuttamaan liiketoiminnan logiikkaa, esimerkiksi myymään palvelua tuotteen sijasta, valoa valaisimien sijaan, nostamista nostureiden sijaan tai paineilmaa laitteistoiden sijaan.

Muutokseen tarvitaan mukaan koko arvoketju ja useimmiten myös uudenlaisia toimijoita: teknologisten ratkaisuiden toimittajia, alustoja ja uusia rahoitus- ja vakuutusmalleja. Uusien verkostojen lisäksi yritykset tarvitsevat konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja.

Sitran, Teknologiateollisuuden ja Accenturen toteuttamassa kiertotalousohjelmassa saimme mukaan 50 valmistavan teollisuuden pk-yritystä ainutlaatuiseen pilottiprojektiin. Ohjelmassa etsittiin työpajoissa ratkaisuja siihen, miten kukin yritys voisi siirtyä kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan sekä tunnistettiin myös esteitä. Mielenkiintoinen havainto oli, että suurimmaksi esteeksi ei nähty teknologioiden rajoitteita tai asiakkaiden halua ostaa uusia ratkaisuita, vaan yritysten sisäinen kulttuuri. Ohjelman opit ja käytännön työkalut koottiin vapaasti ladattavaan käsikirjaan, joka on suunnattu erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksille.

Esimerkiksi hämeenlinnalainen Sisu Akselit kehitti tuotteen elinkaaren pidentämiseen tähtäävän pilottimallin, joka liittyy akseleiden ennakoivaan huoltoon ja jälkimarkkinoiden tulojen kasvattamiseen. ALD-teknologiaa valmistava Beneq taas kehitti pilotissa tuotteidensa modulaarisuutta, mikä mahdollistaa nopeamman valmistuksen, pienemmän laitekoon, paremman huollettavuuden ja mahdollisuuden kehittää esimerkiksi takaisinosto- tai uudelleenvalmistusohjelmia.

Teknologiateollisuuden tehtävänä on luoda teknologiayrityksille edellytyksiä kestävään arvonluontiin. Haastamme erityisesti pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja pyrimme madaltamaan kynnystä tähän. Tavoitteenamme on myös vaikuttaa toimintaympäristöön niin, että kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit ja innovaatiot olisivat myös kannattavia.


Laura Juvonen, @Laura_Juvonen

Kirjoittaja on Teknologiateollisuuden Kasvu ja uudistuminen -yksikön johtaja ja intohimoinen kiertotalouden puolestapuhuja.