Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja katselee ulos ikkunasta.

Hyvät suunnitelmat ovat jo valmiina – Nyt on toimeenpanon aika ​​​​​​​

|
Jaakko Hirvola

Eduskuntavaaleihin on aikaa enää runsaat kaksi viikkoa, ja kisa kärjessä on tasainen. Paneeleissa pohditaan eri hallituskokoonpanojen mahdollisuuksia ja vaaliteltoilla käy kuhina. Pulssi nousee, toivottavasti myös äänestysaktiivisuus.

Vaalit käydään poikkeuksellisen haasteellisen hallituskauden päättyessä: olemme onnistuneet selättämään kriisin toisensa jälkeen melko hyvin, mutta hinta on ollut kova. Suomi on ylivelkaantunut, kilpailijamaita hitaammin kasvava, heikosta tuottavuudesta ja vakavasta osaajapulasta kärsivä etäinen saarivaltio sotaisan naapurin vieressä. Onko tällainen toimintaympäristö yrityksille houkutteleva ja kilpailukykyinen?

Vetovoimatekijöitäkin onneksi on: muutamien kärkiteknologioiden, digitalisaation ja kestävän kehityksen edelläkävijyys sekä koulutettu, digikyvykäs kansa. Mutta millä keinoilla pysymme muun maailman kyydissä tai mieluummin edellä?

Millä keinoilla pysymme muun maailman kyydissä tai mieluummin edellä?

Päättyvän hallituskauden aikana syntyi hyviä suunnitelmia. Teknologianeuvottelukunnan raportin linjauksilla Suomesta tehdään teknologian hyödyntämisen mallimaa, joka luo kilpailukykyisen toimintaympäristön sekä teknologiayrityksille että julkiselle hallinnolle. Neuvottelukunnan raportissa toimenpiteet on hyvin määritelty ja seurattavissa -> Suoraan kopioitavissa hallitusohjelmaan siis.

Tekoäly4.0 -työryhmä määritteli raportissaan vastaavasti tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Suomesta tulee voittaja kaksoissiirtymässä vuoteen 2030 mennessä. Toimet kohdistuvat kärkiteknologioiden kehittämiseen, erityisesti pk-yritysten digikyvykkyyksien kasvattamiseen sekä Suomen johtajuusrooliin kaksoissiirtymässä. -> Hallitusohjelmaan.

Parlamentaarisen TKI-työryhmän raportin suositukset on jo leivottu laeiksi, joten voimme uskoa, että nämä toteutuvat. Suomi ja yritykset tulevat yhdessä investoimaan tulevien teknologioiden kehittämiseen entistä enemmän. Näin syntyy paitsi parempaa tuottavuutta, myös uusia ratkaisuja vastaamaan vihreän siirtymän kiihdyttämään globaaliin kysyntään.

Toimialojen tekemät vähähiilitiekartat ovat maailman mittakaavassa poikkeuksellisen rohkea ja edistyksellinen sitoutuminen puhtaampaan tulevaisuuteen. Nämä kartat sekä tehdyt linjaukset kiertotaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta antavat hyvän kompassisuunnan kohti kestävämpää kasvua.

Suomelle tarvitaan uskottava toimenpideohjelma, jolla saadaan nopeasti osaajia, kestävää kasvua ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Kaikki yllä mainitut raportit kelpaavat sellaisenaan uuden hallituksen toimenpideohjelmaan.

Hyvät suunnitelmat on tehty – nyt on toimeenpanon aika.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, jaakko.hirvola@teknologiateollisuus.fi, puh. 0400 633 751, Twitter: @JaakkoHirvola

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuus ry:n viestit eduskuntavaaleihin 2023 

Ruotsi porskuttaa, Suomi näivettyy – Lisäpanostukset tutkimukseen ja investointeihin ovat tärkeämpiä kuin koskaan

1+1+1+1 = Sujuva luvitus, joka varmistaa teollisuuden vihreän siirtymän miljardi-investoinnit

Digitalisaatio on myös palveluiden uudelleen muotoilua – Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen vauhtia avainministeriöiden yhteiskehitysbudjetilla

Kiertotalous nostettava merkittävään rooliin hallitusohjelmassa – Yritykset valmiina vauhdittamaan kiertotaloussiirtymää 

Energian ja raaka-aineiden saatavuus on turvattava – Teollisuudelle tarvitaan kansallinen varautumissuunnitelma

Yritysten työllistämiskykyä on parannettava – Epävarmassa taloustilanteessa työnantajakustannusten kasvattamisella olisi tuhoisat seuraukset

Maahanmuuton voimakkaan lisäämisen on noustava Suomen agendalle – hallituspohjasta riippumatta 

Yrityksillä oltava näkymä Suomesta huippuosaajien maana – Aloituspaikkoja on lisättävä teknologia-alalle jo ensi hallituskaudella 

Vaaleissa on uskallettava puhua koulutusrahojen kohdentamisesta ikäluokkien pienentyessä