Onnistummeko osaamistason nostossa? – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin jatkuvaa oppimista

EU:n elvytyspaketti, Leena Pöntynen

Onnistummeko osaamistason nostossa? – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin jatkuvaa oppimista

18.1.2021 klo 6.56 |
Leena Pöntynen

JOS OLISIN URSULA VON DER LEYEN, rahoittaisin EU:n elpymispaketilla oppimista, joka tukee yritysten uudistumista ja lisää ihmisten työllistymismahdollisuuksia nopeasti. Digitalisaatio sekä yhteiskunnan uudistaminen luonnon ja ympäristön kannalta kestäväksi muuttavat nopeasti ja merkittävästi työtä sekä osaamistarpeita. Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille.

Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä.

TYÖN MURROS EDELLYTTÄÄ MEILTÄ JOKAISELTA valmiutta oman osaamisensa uudistamiseen ja päivittämiseen läpi koko työuran. Uusien teknologioiden hyötyjen haltuunotto edellyttää osaamis- ja koulutustason nostoa, panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin sekä tavoitteellista yhteiskehittämistä. Teknologiateollisuuden yrityksissä korkean osaamisen tarve on kasvanut voimakkaasti jo vuosien ajan. Osaajien saatavuus on teknologiayritysten kasvulle ja uudistumiselle ratkaisevan tärkeä kysymys. Tarvitsemme taitavia, alastaan innostuvia ammattilaisia, jotka ovat jatkuvasti valmiita oppimaan lisää.

TOIMIALAMME YRITYKSISTÄ KERROTAAN, että osaaminen vanhentuu koko ajan nopeammin. Teknologiayritysten strategia ei voi nykymaailmassa toteutua ilman jatkuvaa uuden oppimista. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössään strategian toteuttamiseen tarvittavaa osaamista ja että työntekijät saavat uusinta tietoa ja oppia käyttöönsä. Jotta tämä onnistuu, tulee koulutustarjonnan vastata yritysten tarpeisiin joustavasti, ketterästi ja ennakoiden. Siksi tarvitaan koulutusjärjestelmän ja yritysten välistä jatkuvaa ja systemaattista vuoropuhelua ja kumppanuutta.

JOTTA SUOMI HYÖTYY ELPYMISPAKETISTA, tulee myös Kestävän kasvun ohjelmassa toteutettavien, osaamista koskevien toimenpiteiden olla suoria ja nopeavaikutteisia. Elpymispaketin rahoitusta ei kannata käyttää korkeakoulujen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäämiseen, vaan budjettikehyksistä tulee etsiä pysyvät ratkaisut tarpeen mukaisten tutkintomäärien turvaamiseksi osaamistarvealoille.

Tarvitsemme lisää digitalisaatiota ja vihreää kasvua edistävää lyhytkestoista, räätälöityä ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa.

SUOMEN KANNATTAA KOHDISTAA jatkuvan oppimisen tarjontaa digivihreään uudistumiseen, joista ponnistavilla ratkaisuilla on globaalisti suuri kysyntä. Tämän vuoksi tulee lisätä digitalisaatiota ja vihreää kasvua edistävää lyhytkestoista, räätälöityä ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa: esimerkiksi tekoälyn ja robotisaation hyödyntämistä, vähähiilisyystiekarttojen edellyttämää osaamista, kiertotalouden teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämistä sekä akku- ja vetyklustereissa vaadittavaa osaamista. Tämä edellyttää meiltä reaaliaikaisempaa osaamistarpeiden ennakointia sekä verkostoituneempaa tapaa järjestää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Hyvään alkuun päästäisiinkin jo olemassa olevia alue- tai toimialakohtaisia verkostoja hyödyntämällä.

Kirjoitus on 1. osa EU:n elpymispakettia käsittelevää blogisarjaamme.

Lisätietoja:

Koulutusjohtaja Leena Pöntynen, puh. 040 1306 113
leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @leenapontynen 

Lisää aiheesta:

Terveysteknologia on nopeasti kasvava vientiala – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota

Uutta luovaa tietopolitiikkaa eikä protektionismia – Jos olisin Ursula von der Leyen, vaatisin visiota datataloudesta

Kestävällä elvytyksellä kohti kiertotalousyhteiskuntaa – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin teollisuuden vihreää siirtymää

Pk-yrityksille tukea EU:n kotimarkkinoille pääsemiseksi – Jos olisin Ursula von der Leyen, varmistaisin sisämarkkinoiden toimivuuden

Innovaatioilla ulos koronakriisistä – Jos olisin Ursula von der Leyen, osoittaisin EU-elvytysrahaa uuden luomiseen

Jaakko Hirvola: EU-elpymispaketin 2,33 miljardia on kohdennettava vaikuttavasti, ei tasaisesti

Teknologiateollisuuden linjaus: Elpymispaketin hankkeiden on tuotava Suomeen pitkäkestoista uudistavaa kasvua ja työllisyyttä