Yrityksemme digivihertävät jo, mutta lisää ponnisteluja tarvitaan

Teemu Polo

Yrityksemme digivihertävät jo, mutta lisää ponnisteluja tarvitaan

4.9.2021 klo 21.24 |
Teemu Polo

Minulla on ollut ilo ja kunnia kiertää suomalaisissa teknologiayrityksissä viimeisen vuoden aikana – sordiinolla, koronan niin salliessa. Olen saanut tutustua pk-yritysten tehtaisiin, niiden haasteisiin ja onnistumisiin sekä tietenkin ihmisiin kaiken taustalla.  

Keskustellessamme digivihreistä hankkeista pk-yritysten toimitusjohtajat haluavat usein tietää: Mitä tämä termi oikeasti pitää sisällään? Keskustelut ovatkin olleet avartavia ja maadoittaneet käsitystäni tilanteesta juurevaan yrityskenttään. 

Pk-yrityksen tehtaan lattialla digivihreys avautuu eri tavalla. Keskustellessamme digivihreästä tai vihreästä siirtymästä keskustelemme oikeasti konkretiasta: hukkapaloista, prosessin tehokkuudesta, jätteiden käsittelystä, energiansäästöstä, automaatioasteesta sekä digiosaamisesta. Nämä kaikki mahdollistavat teollisuuden digivihreää. 

Pk-yrityksen tehtaan lattialla digivihreys avautuu eri tavalla. Keskustellessamme digivihreästä 
keskustelemme konkretiasta: hukkapaloista, prosessin tehokkuudesta ja automaatioasteesta.

Itse asiassa teollisuutemme on kehittänyt toimintaansa pienin askelin kohti digivihreää jo vuosikymmenten ajan. Vaikka  yksittäisiä isojakin investointeja löytyy, suuri vaikutus on myös pienillä, konkreettisilla käytännön kehitystoimilla: tehokkaammalla sisäisellä organisoinnilla, henkilöstön laajalla osallistamisella yrityksen toiminnan suunnitteluun, uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotolla, osaamistason nousulla ja niin edelleen.  

Pienet kehitysaskeleet eivät kuitenkaan riitä yritysten kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Tarvitaan myös muita toimia ja kykyä katsoa kauemmas.

Pienet digivihreät kehitysaskeleet eivät riitä yritysten kansainvälisessä kilpailutilanteessa. 

Suurimpana digivihreän kehityksen ajurina ovat liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja realiteetit. Myös liiketoimintaympäristö ohjaa pk-yrityksiä yhä enemmän. Yritysten rahoittajilla on tiukkoja ESG-vaatimuksia (Environmental, Social, Governance), jotka kohdistuvat ensivaiheessa suuryrityksiin, mutta arvoverkoston kautta myös suuryritysten toimittajiin, yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin, eli pk-yrityksiin. Kuinka moni pk-yritys jää jatkossa ilman tarjouspyyntöä heikon raportointikyvyn takia?

Me Teknologiateollisuudessa haluamme tukea pk-yrityksiämme digivihreässä siirtymässä parhaamme mukaan. Digivihreässä webinaarisarjassa ja vertaissparrausryhmissä tuomme esiin muutoksen tarvetta ja keinoja pk-yritysten näkökulmasta.  

Climpactor-ilmastolaskurin avulla yritys voi laskea yrityksen ja tuotteiden ilmastovaikutuksia sekä selvittää, millainen yrityksen yhteiskunnallinen kädenjälki on. 

Tietämys lähtötasosta ja siihen vaikuttavista asioista on toki hyvä olla, mutta se on vasta alkupiste. Investoimisen kynnystä pitäisi Suomessa madaltaa yksinkertaisilla ja ennakoitavilla tavoilla. Esimerkiksi T&K-investoinneissa kokonaisvolyymiin perustuvat, neutraalit verokannustimet koetaan selkeiksi, luotettaviksi ja oikeudenmukaisiksi. 

Kun investoinnit digivihreään siirtymään on tehty, pitää kulut kääntää tuloiksi markkinoilla ja kasvattaa yrityksen vientiä. Vientiohjelmat ja esimerkiksi vientiluotot ovatkin pk-yrityksille erityisen tärkeitä. 

Suomalaisiin teollisuusyrityksiin tutustuessani yksi suurimmista ilon aiheista on ollut se, että vaikka haasteita riittää, näitä digivihreitä investointeja, kutsuttiin niitä sitten millä termillä tahansa, todella tehdään – ja niistä ollaan ylpeitä.  

Hyvää yrittäjän päivää! 

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Teemu Polo, yrittäjyys ja pk-yritykset, 040 565 4496, @tpolo

Esimerkiksi näin pk-yritykset uudistuvat:

Hydrauliikkayritys Norrhydron myynti teki digiharppauksen korona-aikana: ”Vuoden lopussa kiinnostuneita oli niin paljon, että pääsimme valikoimaan asiakkaita”

“Toimitusketjumme yhteinen digitaalinen tieto on meille tärkeä kasvun edellytys.” Konepajayritys HT Laserille digitalisaatio ei ole taikatemppu, vaan pitkäjänteistä työtä

Miljoona euroa vuodessa investointeihin – Ylihärmäläinen MSK Cabins uskaltaa kasvaa ja kehittyä myös huonoina aikoina

”Olemme olleet edelläkävijöitä ja haluamme olla sitä jatkossakin” – Merius aikoo viisinkertaistaa liiketoimintansa tuotteistamalla palveluitaan digitaalisiksi kokonaisuuksiksi