Kehysriihessä on tartuttava talouden suureen nivelkohtaan – Keinot ovat digitaalisia 

Jussi Mäkinen, kehysriihiblogi

Kehysriihessä on tartuttava talouden suureen nivelkohtaan – Keinot ovat digitaalisia 

19.4.2021 klo 7.00 |
Jussi Mäkinen

Hallituksella on kriittisen tarkastelun paikka puoliväliriihessä: mitä on saatu aikaan ja mitä vielä voidaan tehdä. Laajemman kehyksen tarkastelulle antavat EU:n ja USA:n laajuudeltaan ennennäkemättömät elvytyspaketit. Yhteisenä nimittäjänä on talouden uudistaminen, tehostaminen ja päästöjen vähentäminen digitalisaation avulla.

Suomalaisten yritysten vientimarkkinoilla tulee olemaan lähivuosina ennätyksellinen määrä elvytyspakettien avittamaa kysyntää.

Hallitusohjelman tavoite digitalisaation toteuttamisesta on jäänyt akuutin selviytymisen jalkoihin, mutta tarve toteuttaa uudistuksia ei ole hävinnyt mihinkään. Kriisi on nostanut pinnalle tarpeen usean eri ministeriön vastuualueelle osuvien hankkeiden nykyistä tehokkaammasta koordinoinnista ja johtamisesta.

Vastaamo-kriisi sen sijaan osoitti, että luottamukselle ja turvallisuudelle on verkossa paljon kysyntää. Kehysriihessä pitää tehdä päätökset, joilla saadaan toimiva johtamis- ja koordinaatiomalli luottamuksen lisäämiselle ja asioiden fiksulle edistämiselle. Valtion toimintatapoja pitää uudistaa sellaisiksi, jotka rakentavat luotettavan digitaalisen ympäristön edellytyksiä eli toimivaa pehmeää digitaalista infrastruktuuria ja luotettavaa pohjaa datataloudelle.

Ihmiset ja organisaatiot tarvitsevat keinoja hallita tietojaan ja käyttää sähköistä identiteettiään. Hyvin johdettuna voimavektorit vievät samaan suuntaan niin hallinnon sisällä kuin yksityisissä palveluissakin.

Valtion rooliin kuuluu luontevasti rakentaa perusrekisteriensä päälle ratkaisuja, joiden avulla tiedot liikkuvat turvallisesti ja siten, että ihmisillä ja organisaatioilla on kontrolli tietojensa suhteen. Kasvussa oleva datan hyödyntäminen teollisuudessa lisää kysyntää luotettaville ja toimiville ratkaisuille – jos vain ymmärrämme tarttua tilaisuuteen. Hyvä esimerkki kauaskatseisesta järjestelystä on reaaliaikatalous, joka vapauttaa ihmistyötä mielekkäämpään tarkoitukseen, kun kuittidata kulkee järjestelmien välillä rakenteisena datana.

Teollisuus ja yhteiskunta leikkaavat päästöjään digitalisaation avulla. Datan kerääminen ja käyttö erilaisissa prosesseista – oli kyse teräksen tai komponenttien valmistamisesta taikka rakennusten lämmittämisestä – antaa mahdollisuuden parantaa olennaisesti toiminnan tehokkuutta ja vähentää siitä koituvia päästöjä.

Toimiva kiertotalous edellyttää dataa, jotta tuotteet voidaan jatkokäyttää ja kierrättää tehokkaasti. Julkiset investoinnit voivat olla kiihdyttämässä digivihreää kehitystä. Datan hyödyntämistä edistäviä kärkiteknologioita, kuten langattomia radiotekniikoita ei saa unohtaa. Meillä on tähän liittyvää huippuosaamista, niiden kehittämiseen ja käytön skaalaamiseen pitää valtion sitoutua.

Pöytä on katettu, notkuvaksi asti. Kysymys kuuluukin, ymmärrämmekö tarttua tähän kestävän talouskasvun mullistavaan tilaisuuteen. Ensimmäinen askel on sanoa kyllä digitalisaation keinoille, seuraavat ovatkin määrätietoista kehittämistä. Kansalaisille ja veronmaksajille tämä tarkoittaa parempia palveluja ja mahdollisuuksia hallita paremmin omia tietojaan. Yrityksille luvassa olisi kärkiteknologioiden siivittämää kilpailukykyä ja luottamusta siihen, että Suomeen kannattaa sijoittaa, koska täällä halutaan kehittää tulevaisuuden ratkaisuja.

Jussi Mäkinen on lakiasiainpäällikkö Teknologiateollisuudessa. Kirjoitus on 7. ja viimeinen osa Teknologiateollisuuden kehysriihitavoitteita käsittelevää blogisarjaamme.

Lisätietoja: 

Lakiasiainpäällikkö Jussi Mäkinen (digitalisaatio, innovaatiot ja talous), puh. 040 900 3066, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @Jussi_M

LISÄÄ AIHEESTA:

Blogi:Katse vihdoin kohdistettava koronaa kauemmaksi – Kehysriihessä on muurattava kestävän talouskasvun peruskivi 

Blogi: Firmojen investointipäätökset ulottuvat vaalikausia pitemmälle – Puoliväliriihessä tarvitaan pysyviä päätöksiä innovaatiorahoitukseen 

Blogi: Kehysriihessä on tehtävä lähtölaukaus hiilineutraaliksi kiertotalous-Suomeksi 

Blogi: Koronalasku ei lyhene ilman parempaa työllisyyttä 

Blogi: Korkeakoulujen rahoituksen tulee kasvaa pitkäjänteisesti – Hallitukselta saatava selkeä signaali pysyvästä muutoksesta 

Blogi: Maahanmuuton lupaongelmat haittaavat jo yritysten kasvua – Hallituksella on mahdollisuus vauhdittaa uudistuksia kehysriihessä 

Jaakko Hirvola: Suomen tulevaisuuden ratkaisun hetki on nyt – Kehysriihessä on tehtävä koronan jälkeisen kestävän kasvun päätöksiä  

Teknologiateollisuuden linjaus: Talouskasvu on varmistettava uudistamalla teollisuutta digitalisaation ja kestävän kehityksen keinoin