Lausunnot

02
Syys
Lausunto
Lausunto maa-ja metsätalousministeriölle.
21
Kesä
Lausunto
Työryhmän tehtävänä oli selvittää eri tukimuotojen käyttökelpoisuutta uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi Suomessa. Työn tulokset ovat tausta-aineistona valmisteltaessa hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa tavoitteena vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvia energialähteitä hallitusohjelman mukaisesti.
21
Kesä
Lausunto
Päästökaupasta johtuen teollisuuden käyttämän sähkön hintaan sisältyy Euroopassa yli-määräisiä epäsuoria kustannuksia, mikä lisää hiilivuodon riskiä toiminnanharjoittajien keskuudessa.
31
Touko
Lausunto
Liikennekaariesityksessä on esitetty laajasti keinoja, joilla puretaan turhaa normistoa ja luodaan edellytyksiä uudelle palvelutarjonnalle.
27
Huhti
Lausunto
Jätedirektiivin muuttaminen
27
Huhti
Lausunto
Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma
21
Maalis
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työelämä- ja markkinaosasto sekä valtiovarainministeriö (VM) ovat yhteistyössä valmistelleet kyseessä olevan hallituksen esityksen. Muutosesityksen tavoitteena on varmistaa komission Euroopan unionin...
17
Maalis
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista. Ympäristöministeriö asetti 30.11.2011 ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen (YM038:00/2011). Hankkeen...
09
Maalis
Lausunto
LAUSUNTO KORKEAKOULUJEN KEKSINTÖLAKIA KOSKEVASTA KYSELYSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pyytäneet näkemyksiä korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta.Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palautteen...
16
Helmi
Lausunto
Lausuntopyyntö koskee siirtohinnoitteludokumentointisäännösten muuttamista. Lisäksi verotusmenet­telylakiin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen selvitys. Ehdotettujen muutosten jalkeen siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitys­tä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin OECD:n muuttuneet ohjeet.

Sivut