Lausunnot

13
Marras
Lausunto
Valmistelutyössä on huolehdittava siitä, että lopputuloksena syntyvä ehdotus ei ole ristiriidassa muun energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädäntötyön kanssa.
16
Loka
Lausunto
Hallitus esittää jäteveroa korotettavaksi 27 prosenttia 55 eurosta 70 euroon. Edellinen korotus tapahtui tämän vuoden alussa. Prosenttimääräisesti iso korotus on vaikutuksiltaan puhtaasti fiskaalinen. Yrityksille ei anneta tällä aikataululla mahdollisuutta ennalta reagoida suureen korotukseen. Jäteveron perusideana on verottaa vain sellaisia jätemateriaaleja, joita voidaan hyödyntää muualla. Muiden hyötykäytön kohteiden puuttuessa monesta syystä seurauksena on yrityksille välitön jätekustannusten nousu.
18
Syys
Lausunto
Yhteishallintodirektiivi on määrä saattaa Suomessa voimaan 10.4.2016 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut direktiivin voimaansaattamiseksi ehdotuksen hallituksen esitykseksi ja kuullut valmistelutyönsä aikana keskeisiä sidosryhmiä, mukaan lukien Teknologiateollisuutta. Teknologiateollisuus on toimittanut lausunnon esitysehdotuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.9.2015.
16
Syys
Lausunto
Teknologiateollisuus pitää opasta hyvin laadittuna. Lausuntonamme haluamme esittää muutaman yleisen huomion ja yksityiskohtaisia korjausesityksiä.
28
Elo
Lausunto
Välivaraston sijainti määriteltävä tarkemmin. Määräaikaistarkistukset hoidettava ELYn kautta.
24
Elo
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta.
14
Elo
Lausunto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa jäteveronlain 5 § muuttamisesta eli jäteveron korottamisesta 55 eurosta 70 euroon vuoden 2016 alusta.
19
Touko
Lausunto
Lausunto asetuksiksi ympäristönsuojelusta ja jätteenpolttamisestaViite: YM5/400/2015Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ympäristösuojeluasetuksen ja jätteenpolttoasetuksen muuttamisesta niin, että lupamääräyksiä jätteen kaasutus- ja...
13
Touko
Lausunto
Viite: 17/421/2015LAUSUNTO LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISESTÄOpetushallitus on valmistellut lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukio-koulutusta varten ja pyytää lausuntoa luonnoksesta.Lukion tuntijako...

Sivut