Lausunnot

06
Syys
Lausunto
Teknologiateollisuus on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.
16
Elo
Lausunto
Euroopan komission ehdotus uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaksi on oikeansuuntainen. Lausuntokierroksella oleva Horizon Europe -esitys ei kuitenkaan nykymuodossaan riitä vauhdittamaan EU:n kilpailukykyä tarpeeksi.
02
Heinä
Lausunto
Teknologiateollisuus ry tukee voimakkaasti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä ja kansallista soveltamista EU:n keskeisenä ilmastopoliittisena ohjauskeinona.
30
Kesä
Lausunto
Hallituksen olisi ryhdyttävä valmistelemaan kompensaatiomallia.
29
Kesä
Lausunto
Hallituksen esitysluonnos laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä: panostuksen suuntaaminen TEMin energiaosaston kautta vähähiilisen energiateknologian edistämiseen koko Suomessa vähentäisi hiilidioksidipäästöjä tehokkaammin.
26
Kesä
Lausunto
Teknologiateollisuus peräänkuuluttaa digitaalisen infrastruktuurin strategiaan vahvempaa painotusta tuotekehitykseen ja tutkimukseen.
17
Touko
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa sähkömarkkinoiden datahubin perustamista sähkömarkkinan kehittämiseksi. Teknologiateollisuus kannattaa lausunnossaan sähkömarkkinan kehittämistä, mutta esittää huolensa esitetyn ratkaisun – keskitetyn datahubin – tarkoituksenmukaisuudesta.
14
Touko
Lausunto
Teknologiateollisuus suhtautuu varauksella komission ehdotukseen velvoittaa pilvi- ja viestintäpalveluiden tarjoajat antamaan toisen jäsenvaltion viranomaisille rikosoikeudellisessa tutkinnassa tietoa suoraan kyseisen maan viranomaisen päätöksellä.
13
Huhti
Lausunto
SoteDigi-yhtiön tulee edistää digitalisaatiota korkealla kunnianhimon tasolla, joka pitää sisällään myös terveysteknologian laajemman käytön tulevaisuuden sote-palveluissa.
10
Huhti
Lausunto
Lausunto valtiovarainministeriölle korkomenojen vähennysoikeudesta: EU-direktiivin mahdollistamat poikkeussäännökset otettava käyttöön mahdollisimman laajasti, erityisesti tasevapautushuojennus tulee säilyttää.

Sivut