Lausunnot

01
Loka
Lausunto
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Viite: Asia U 69/2018 vp Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja esittää siitä sekä ehdotuksesta laaditusta U-kirjeestä seuraavat huomiot: Ohjelmalle on selkeä...
01
Loka
Lausunto
Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.
28
Syys
Lausunto
Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla energiaverojen saaminen kilpailukykyiselle tasolle.
24
Syys
Lausunto
Verohallinnon esiselvityksessä ehdotetaan fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottoa harmaan talouden torjumiseksi. Teknologiateollisuus ry pitää esiselvityksen perusperiaatteita kannatettavina ja elinkeinoelämänkin digitalisaatiotavoitteita edistävinä.
21
Syys
Lausunto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyistä, verotusmenettelystä annetun lain 88 ja 89 §:n muuttamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta. Lue...
06
Syys
Lausunto
Teknologiateollisuus on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.
16
Elo
Lausunto
Euroopan komission ehdotus uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaksi on oikeansuuntainen. Lausuntokierroksella oleva Horizon Europe -esitys ei kuitenkaan nykymuodossaan riitä vauhdittamaan EU:n kilpailukykyä tarpeeksi.
02
Heinä
Lausunto
Teknologiateollisuus ry tukee voimakkaasti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä ja kansallista soveltamista EU:n keskeisenä ilmastopoliittisena ohjauskeinona.
30
Kesä
Lausunto
Hallituksen olisi ryhdyttävä valmistelemaan kompensaatiomallia.
29
Kesä
Lausunto
Hallituksen esitysluonnos laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä: panostuksen suuntaaminen TEMin energiaosaston kautta vähähiilisen energiateknologian edistämiseen koko Suomessa vähentäisi hiilidioksidipäästöjä tehokkaammin.

Sivut